lnwshop logo

บทความ

โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 ปีที่ผ่านมา
1. เปิดฝาครอบพลาสติกออก 2. เสียบสายอุปกรณ์เข้ากับช่อง USB ของคอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ค 3. ใส่แผ่นซีดี 4. เปิดโปรแกรม AMCAP2 5. ที่เมนู Options เลือก Preview ก็จะมองเห็นภาพวัตถุ แต่ยังบันทึกภาพไม่ได้ 6. ถ้าต้องบันทึก ภาพนิ่ง/วิดีโอ ให้ติดตั้งไดรเวอร์จากแผ่นซีดี 7. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว เปิดโปรแกรม CamApp ขึ้นมา - ที่เมนู File(F) …
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 ปีที่ผ่านมา
ตัวเลขบนเหรียญหนึ่งบาท ขอบเหรียญหนึ่งบาท ระยะประชิด
โดย: เจ้าของร้าน เมื่อ: 1 ปีที่ผ่านมา
Windows 2000 และ Windows XP ไม่ต้องติดตั้งไดรเวอร์ Windows Vista และ Win7 Win8 ต้องติดตั้งไดรเวอร์ 1. เสียบสาย USB ของตัวกล้อง เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Laptop ให้สังเกตว่ามีสัญลักษณ์ไอคอน USB Video Device ปรากฏขึ้นหรือไม่ 2. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน USB Video Device 3. การบันทึกภาพวัตถุ ด้วยการ กดปุ่มสีแดงบนกล้องจุลทรรศน์ 4. การบ…
1
แสดงบทความที่ 1-3 จากทั้งหมด 3 บทความ
Go to Top